C program to calculate and print the value of nPr

#include <stdio.h>
 
void main()
{
  int n, r, npr_var;
 
  printf("Enter the value of n:");
  scanf("%d", &n);
  printf("\nEnter the value of r:");
  scanf("%d", &r);
  
  /* nPr is also known as P(n,r), the formula is:
   * P(n,r) = n! / (n - r)! For 0 <= r <= n.
   */
  npr_var = fact(n) / fact(n - r);
  printf("\nThe value of P(%d,%d) is: %d",n,r,npr_var);
}
// Function for calculating factorial
int fact(int num)
{
  int k = 1, i;
  // factorial of 0 is 1
  if (num == 0)
  {
    return(k);
  }
  else
  {
    for (i = 1; i <= num; i++)
  {
      k = k * i;
	}
  }
  return(k);
}